Parola

Kung nahihirapan tayo at nangangarap tayo na may isang ilaw ng parola, ipinapahayag nito na magtatapos ang aming mga problema sa lalong madaling panahon. Kung nangangarap tayo na ang ilaw ay patay, pagkatapos na nagpapahiwatig na ang ating mga paghihirap ay hindi magtatapos sa lalong madaling panahon.