Geranium

Inihayag ang umaapektuhang suporta, pag-unawa, pagkakasundo sa pag-aasawa, lambing at pagmamahal.