Makipag-usap

Kung nagsasalita tayo sa isang banyagang wika sa mga panaginip na isang paanyaya sa amin na pag-aralan o palawakin ang aming kaalaman sa wika sa totoong buhay. Kung naririnig natin ang pakikipag-usap nang walang pag-unawa sa sinasabi nila ang panaginip ay sumasalamin sa takot sa paninirang-puri at tsismosa.