Malamig

Ang pagiging malamig sa mainit na panahon ay nangangahulugang pagsisisi sa budhi. Ang pagiging malamig sa tamang panahon ay nangangahulugang kawalan ng pagmamahal at pagmamahal.