Unggoy

Sinasalamin ng unggoy ang aming likas na pagkatao at ito ay isang tawag para sa amin upang mapaunlad ang ating pagkatao sa isang mas mataas na antas.