Mga magulang

Ang nakikita ng iyong mga magulang sa isang panaginip ay sumisimbolo ng enerhiya at pag-ibig. Maaari ring sabihin nito ang iyong mga pagkabahala at takot.