Basang nars

Nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa pagiging ina.