Halik

Kung bibigyan mo ang isa sa isang tao ng kabaligtaran na kasarian, magkakaroon ka ng hindi inaasahang pagtatagpo na pupunan ka ng kagalakan. Kung nangangarap ka na hinalikan mo ang iyong mga magulang, nangangahulugan ito na ang ilang mga problema na nakakaaliw ay matatapos kaagad. Kung humalik ka sa isang estranghero, nangangahulugan ito na hindi mabuti na higit sa tiwala sa mga tao.