Umalis

Ang mga foreshadows ay nagbabago sa ating sitwasyon at trabaho. Kung pupunta tayo o bumalik mula sa ibang bansa at mailarawan natin ang mga kaganapan ng biyahe na tinutukoy nito ang pagbabago sa ating sitwasyon, sa isang yugto sa ating buhay. Kapag nagsimula ang biyahe at natapos ang pangarap, o bigla na lang tayo sa lugar ng pag-iibang-iba, na nagpapahiwatig ng pag-asa na ang isang bagay ay nagbabago sa ating buhay (sinamahan ng pakiramdam ng kaluwagan at kagalakan) o takot na may nagbabago sa ating buhay (sinamahan ng kalungkutan at pakiramdam ng mapanglaw). Kung nangangarap tayo na ang iba ay pupunta sa isang ibang bansa, kung gayon ang mga foreshadows na iiwan ng ating mga kakumpitensya ang laban.