Ang tubig na rin

Kapag ang tubig na rin ay maayos na itinayo, walang takip at puno ng tubig, kung gayon ito ay nagiging isang simbolo ng katapatan, katapatan at kaligayahan. Kung ang balon ay hindi maayos na itinayo, selyadong o ang tubig ay nalunod, o nabali ang lubid, o ang balde ay holed at ang tubig ay hindi mapapanatili ang kahulugan ay lubos na taliwas. Kung sa ating panaginip ay nahuhulog natin ang balon ito ay isa sa mga pinakamasamang palatandaan, maliban kung may isang taong makalabas sa amin ng balon. Sumisimbolo ito na tayo ay nalubog sa kailaliman ng walang malay, hindi na bumalik sa kamalayan, na katumbas ng pagkabagabag, neurosis at kabaliwan.