Tampon

Ang masamang balita na iniulat ng isang maimpluwensyang tao na kumikilos para sa isang ahensya ng gobyerno.