Crockery

Kung ang pinggan ay napuno, pagkatapos ito ay nagpapahiwatig ng kaluwagan sa pang-ekonomiya. Kapag pinupuno mo ang mga ito, ang iyong sitwasyon ay magbabago ayon sa iyong mga hangarin. Ang walang laman o nasira ay magdadala ng kahirapan sa pananalapi.