Madulas

Ang flattering, kahit gaano mo pangarap ito, ay isang palatandaan ng kawalang-galang. Ang panaginip na naghahanap ng adulation ng iba o sa isang tao na partikular, ay nagpapahiwatig na ang nangangarap na maghangad upang makamit ang mga kapaki-pakinabang na posisyon sa totoong buhay, pagsasagawa ng mga gawa tulad ng panlilinlang, kasinungalingan, pagkukunwari, maling mga pangako, atbp. ng paggawa ng imoralidad upang makakuha ng nakakahiya na mga pabor sa totoong buhay.