Trabahador sa konstruksyon

Ang pangangarap ng isa o maraming mga manggagawa sa konstruksyon, ay isang simbolo ng inip, pagkapagod, pagkawala o sakit.