Barometer

Ang pangangarap ng isang barometer ay maaaring magpahiwatig ng isang pagbabago sa iyong negosyo at mga gawain o isang pagbabago ng address; maaari din itong nangangahulugang pagbabago ngayon sa magandang kapalaran. Ang panaginip ng isang sirang barometro, o ng isa na sumisira sa iyong pangarap, ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng hindi inaasahang mga paghihirap na hahawakan. Inaanyayahan ka ng pangarap na ito na humingi ng payo mula sa isang taong mahusay na nakakaalam o may kumpletong pangingibabaw sa kanilang mga gawain.