Kabataan

Ang kabataan ay simbolo ng kaunlaran, kalusugan, kapayapaan at kagalakan.