Lemon

Ang pag-inom ng lemon juice ay tanda ng sakit at paghihirap. Sakit. Ang panaginip ng isang puno ng lemon ay nangangahulugang kapayapaan sa bahay.