Master

Isang taong mas matanda ang magbibigay sa iyo ng isang mahusay na aralin. Mag-ingat at lumapit sa matatanda.