Pahinga

Ang pangangarap na nagpapahinga ka ay nangangahulugan na makakatanggap ka ng suporta mula sa iyong pamilya.