Iskandalo

Dream ng isang iskandalo ibig sabihin nito ay maaari mong mahanap ang isang mapagmahal na tagumpay.