Zoo

Dream ng pagiging sa zoo ay nagpapahiwatig na ikaw ay gumawa ng isang tubo sa ilang mga negosyo.