Tinapay

Sa isang panaginip na kumain ng tinapay ay nagpapahiwatig na magkakaroon ka ng isang mahusay na matipid na kalagayan ng suwerte o hindi bababa sa wala kang anumang mabubuhay. Ang pagkain ng tinapay ay nagpapakita rin ng mabuting kalusugan. Ang pagluluto ay nangangahulugang kayamanan, benepisyo, swerte at pakikipag-ugnayan sa mabubuti at pasasalamat na mga tao.