Obstacle

Ang pagsasaalang-alang sa ilang mga hadlang o karanasan sa iyong panaginip ay kumakatawan sa mga bagay sa iyong buhay na kailangan mong pagtagumpayan. Ang pangarap ay nagbibigay sa iyo ng isang solusyon kung paano lumapit sa isang problema na mayroon ka sa iyong buhay. Sinasabi rin sa iyo kung paano maialis ang problemang ito kung mayroon kang isang tiyak na pagdududa o problema sa paggawa ng isang desisyon tungkol sa iyong sarili.