Panganib

Ang panaginip ng panganib ay nagpapahiwatig ng paghihirap, pagkawalang-taros at takot. Nangangahulugan din ito ng pansamantalang pagkalugi sa ekonomiya o sa iyong mga negosyo.