Belt pack, kaso ng sigarilyo

(Tumingin sa maleta)