Braso

Ang pangangarap ng isang malakas at kalamnan braso ay nangangahulugang kailangan mong magsikap. Kung nangangarap ka ng isang mahina at tuso na braso, nagpapahiwatig ito ng mga kahirapan sa ekonomiya at kalungkutan. Ang pangangarap ng isang braso ng amputee ay senyales ng pagkawala o sakit. Ang pangangarap ng isang malaking braso ay saligan ng kayamanan at kapalaran, ngunit kung nangangarap ka ng isang balbon na braso ay nagpapahiwatig ng mga problema at kahirapan.