Epigraph

Ipinapahiwatig na ang isang tao ay magpapaalala sa amin ng mga hindi kasiya-siyang mga kaganapan sa nakaraan.