Hussar

Swerte sa pag-ibig at sentimental na tagumpay.