Parsley

Alibi hinggil sa mga kaganapan na kung saan walang sinumang maaaring lokohin ang kanilang sarili.