Mga Panukala

Ang pagsasaalang-alang sa iyong pagsukat ay nagpapahiwatig na nagtatakda ka ng iyong sariling mga pamantayan o sa palagay mo inaasahan ng iba sa iyo. Kailangan mong ihinto ang paghahambing sa iyong sarili sa iba.